Skumvask

En ny trend der er dukket op de senere år er skumvask.
Skumvasken foregår ved, at hele bilen som det allerførste sprøjtes ind i et tykt lag specialskum fra en skumlanse. Al skidt som sidder fast på bilen opløses af skummet og skummet trækker derefter langsomt den værste skidt med sig.
Skumvasken fungerer typisk som en forvask og er en både sjov og ultranem måde at vaske sin bil på.

Filter